As fortalezas

Nesta sección ofrécese unha selección de fortalezas modernas da provincia da Coruña, dispostas xeograficamente de norte a sur. Non se trata dunha listaxe exhaustiva senón daquelas fortificacións actualmente accesibles e en condicións de ser visitadas. Con todo, inclúense algúns exemplos, como é o caso do Castelo do Cardeal (Corcubión), que é unha propiedade privada, acondicionada para uso residencial e polo tanto non accesible no seu interior, pero que foi incluído na web polo excepcional estado de conservación e o feito de que as súas características construtivas poidan ser perfectamente apreciadas polo visitante dende o exterior. Outros recursos quedaron fóra da selección final xa que non son accesibles, están cubertos de vexetación ou non están debidamente acondicionados para a visita, pero poden incorporarse no futuro se melloran estas condicións.

1-castelo-da-concepcion
Muralla do castelo de Vimianzo.

Estrutura defensiva composta de bloques de pedra de maior ou menor tamaño, que arrodea unha torre ou núcleo central, presentando un ou máis accesos e sendo de altura variable. A súa complexidade e entidade aumentan conforme se avanza nas formas arquitectónicas, podendo ter torres no medio, coñecidos coma torreóns.

Muralla del castillo de Vimianzo.

Estructura defensiva compuesta por bloques de piedra de mayor o menor tamaño, que rodea una torre o núcleo central, presentando uno o más accesos y siendo de altura variable. Su complejidad y entidad aumentan conforme se avanza en las formas arquitectónicas, pudiendo tener torres en medio, conocidos como torreones.