Castelo do Cardeal

Municipio: Corcubión

Parroquia: San Pedro da Redonda

Lugar: Olveira

Situado na Punta de Cantelo, o castelo do Cardeal era unha das tres fortificacións, xunto ao Castelo do Príncipe (Cee) e o Castelo de San Carlos (Fisterra) cos que cruzaba fogo, que durante a Idade Moderna defendía a ría de Cee e Corcubión. A súa construción iníciase cara ao 1740, ano no que paralizan as obras e volven a retomarse en 1751 baixo a dirección de Francisco Llovet, enxeñeiro director de Galicia e Miguel Marín, o seu compañeiro no corpo e sería completado en 1755 polo francés Carlos Lemaur.

Trátase dunha batería que conserva moi ben a súa configuración orixinal. Tiña capacidade para 17 canóns, cinco orientados á entrada do porto, nove ao canal e tres ao fondeadoiro e estaba habilitado para acoller unha tropa de ata 90 homes. A súa forma é a clásica das baterías marítimas do século XVIII, con forma de ferradura e coa artillería orientada cara á ría. Pola fronte de terra péchase cun hornabeque dobre ou coroa, con dous medios baluartes nos extremos e un baluarte enteiro no centro unidos por cortinas. O muro do hornabeque está aspillerado para a fusilería. No interior un edificio en forma de U, actualmente habilitado como vivenda, tiña a función de cuartel para a tropa con dependencias para cociña, cuarto de oficiais e almacén.

En 1809, durante a invasión francesa foron queimados os edificios do interior da muralla e sábese que cara 1820 xa non había dotación militar no seu interior. Tras varios intentos de compra do inmoble por parte do Concello de Corcubión a finais do século XIX e comezos do XX, o Castelo do Cardeal foi vendido en 1950 a Manuel López Sendón.

Horario de visitas:

O Castelo do Cardeal é propiedade privada, o acceso al interior non está permitido pero pódese percorrer todo o exterior do recinto.

Muralla do castelo de Vimianzo.

Estrutura defensiva composta de bloques de pedra de maior ou menor tamaño, que arrodea unha torre ou núcleo central, presentando un ou máis accesos e sendo de altura variable. A súa complexidade e entidade aumentan conforme se avanza nas formas arquitectónicas, podendo ter torres no medio, coñecidos coma torreóns.

Muralla del castillo de Vimianzo.

Estructura defensiva compuesta por bloques de piedra de mayor o menor tamaño, que rodea una torre o núcleo central, presentando uno o más accesos y siendo de altura variable. Su complejidad y entidad aumentan conforme se avanza en las formas arquitectónicas, pudiendo tener torres en medio, conocidos como torreones.