Rutas

Ruta das Fortalezas
de Ortegal e Ferrolterra

113 Km

Ruta das Fortificacións
do golfo Ártabro

74 Km

Ruta das Fortificacións
da Costa da Morte

163 Km

Ruta dos Castelos
da Terra de Santiago e o Barbanza

99 Km
Muralla do castelo de Vimianzo.

Estrutura defensiva composta de bloques de pedra de maior ou menor tamaño, que arrodea unha torre ou núcleo central, presentando un ou máis accesos e sendo de altura variable. A súa complexidade e entidade aumentan conforme se avanza nas formas arquitectónicas, podendo ter torres no medio, coñecidos coma torreóns.

Muralla del castillo de Vimianzo.

Estructura defensiva compuesta por bloques de piedra de mayor o menor tamaño, que rodea una torre o núcleo central, presentando uno o más accesos y siendo de altura variable. Su complejidad y entidad aumentan conforme se avanza en las formas arquitectónicas, pudiendo tener torres en medio, conocidos como torreones.