Mapa interactivo

Este mapa está pensado para navegar a través dunha selección dos castelos medievais e fortalezas modernas máis importantes da provincia da Coruña. Non aparecen todas as fortificacións senón aquelas que na actualidade son visitables ou ás que se pode acceder de forma sinxela e doada. 

Se pinchas sobre as iconas poderás acceder a unha completa ficha con información sobre cada un dos recursos, a súa historia e as súas características acompañada de planos e fotografías que fan máis comprensible estes importantes elementos do patrimonio cultural galego.

Castelos

Fortalezas

Muralla do castelo de Vimianzo.

Estrutura defensiva composta de bloques de pedra de maior ou menor tamaño, que arrodea unha torre ou núcleo central, presentando un ou máis accesos e sendo de altura variable. A súa complexidade e entidade aumentan conforme se avanza nas formas arquitectónicas, podendo ter torres no medio, coñecidos coma torreóns.

Muralla del castillo de Vimianzo.

Estructura defensiva compuesta por bloques de piedra de mayor o menor tamaño, que rodea una torre o núcleo central, presentando uno o más accesos y siendo de altura variable. Su complejidad y entidad aumentan conforme se avanza en las formas arquitectónicas, pudiendo tener torres en medio, conocidos como torreones.