Castelo de Moeche

O castelo de Moeche, durante a Idade Media pertenceu a casa de Andrade e posteriormente aos condes de Lemos. Actualmente é unha das fortalezas medievais máis completas e mellor conservadas de Galicia. A este estado de conservación contribuíron moito as diversas actuacións arqueolóxicas e de rehabilitación integral que se levaron a cabo no edificio dende a década de 1990.

O Castelo de Moeche atópase situado, ao contrario do que adoita ser habitual, nun val rodeado de montes. Descoñécese a data da súa construción, pero en calquera caso é de orixe baixomedieval, probablemente do século XIV. Algúns autores defenden que foi escenario privilexiado da primeira Guerra Irmandiña no ano 1431, cando os membros da denominada Irmandade Fusquenlla enfrontáronse a Nuno Freire de Andrade, O Mao. Segundo esta hipótese Nuno, acurralado conseguiu escapar, correu a refuxiarse na fortaleza da Nogueirosa (Pontedeume) e posteriormente acabou co levantamento.

Segundo outros autores, a destrución do castelo produciuse realmente na segunda Guerra Irmandiña, no ano 1467. Neste momento a fortificación xa pertencía a casa de Lemos e sería precisamente o conde Pedro Álvarez Osorio quen ordenaría a súa reconstrución. En calquera caso, as diferentes escavacións arqueolóxicas realizadas en 1991 e 2002 permitiron sacar á luz os alicerces do castelo primitivo, anterior á reconstrución, que se poden apreciar perfectamente hoxe en día no patio de armas.

Durante a Idade Moderna Moeche aínda seguirá xogando un papel destacado como lugar de recadación de rendas, aínda que a súa importancia decaerá e será pouco a pouco abandonado. En 1890 os seus propietarios, a casa de Alba, pretenderon facer unha poxa para vender a pedra como material de construción, pero a presión popular conseguiu salvalo finalmente.

O castelo posúe unha planta poligonal, na que destaca o seu sistema defensivo, composto por un  foso escavado na rocha e unha sólida muralla exterior. O muro conta con máis de dez metros de altura e tres metros de grosor, o que permite o desenvolvementodun adarve ameado que coroa o recinto. O outro elemento destacado da fortaleza é a grande torre da homenaxe, de planta cadrada e tres pisos de altura, que actúa como elemento distribuidor do resto de estancias do recinto fortificado. Nesta torre é posible que estivese a cadea e a vivenda do señor. Ao redor do patio de armas tamén se atopan diferentes dependencias como estancias para a soldadesca, un edificio para a servidume, cortes e zona de cociña e apousentos.

Actualmente a fortaleza é propiedade da casa de Alba pero foi cedida temporalmente ao Concello de Moeche para ser aberta aos visitantes. Actualmente acolle tamén o Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas.

Horario de visitas:

Verán 2022 (do 1 de xuño ao 30 de setembro)

Martes: de 16:00 a 19:30 h.

Mércores, xoves e venres: de 11:30 a 13:30 e de 16:00 a 19:30 h.

Sábado, domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 h

Cando o festivo cadra entre semana ábrese no horario establecido e péchase o seguinte día laboral.

Luns pechado.

Máis información.

https://moeche.gal/moeche/patrimonio/castelo/

Muralla do castelo de Vimianzo.

Estrutura defensiva composta de bloques de pedra de maior ou menor tamaño, que arrodea unha torre ou núcleo central, presentando un ou máis accesos e sendo de altura variable. A súa complexidade e entidade aumentan conforme se avanza nas formas arquitectónicas, podendo ter torres no medio, coñecidos coma torreóns.

Muralla del castillo de Vimianzo.

Estructura defensiva compuesta por bloques de piedra de mayor o menor tamaño, que rodea una torre o núcleo central, presentando uno o más accesos y siendo de altura variable. Su complejidad y entidad aumentan conforme se avanza en las formas arquitectónicas, pudiendo tener torres en medio, conocidos como torreones.